Salon VPK

Salon VPK

Toiminnan perusteet

Salon VPK on rekisteröity yhdistys, joten toiminnan tarkoitus ja perusta tulevat yhdistyksen säännöistä.  Yhdistystoiminnan osalta hallinnon säännöt tulevat yhdistyslaista.

Palokunnan tarkoituksena on sammutus- ja pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä sammutus- ja pelastusavun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Palokunta kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti sekä järjestäytyneesti kiinnostuneet edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta. Palokunnan tarkoituksena on lisäksi kehittää jäseniään ja pyrkiä kasvattamaan heistä palokuntalaisihanteiden hengessä vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä

Sääntöjen mukaisen operatiivisen toiminnan toteuttamiseksi yhdistys on solminut sopimuksen Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa. Salon VPK, kuten muutkin sopimuspalokunnat ovat pelastuslaitoksille palveluntuottajia. Tämän mahdollistaa Pelastuslaki.

Taustalla toimintaa ohjaa isossa kuvassa Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje jota täydentää pelastuslaitoksen Palvelutasopäätös

Sisäministeriön pelastustoimelle asettamat ohjeet, sisältävät mm. turvallisuusmääräyksiä mm. savusukelluksesta, pintapelastuksesta ja korkealla työskentelemisestä.

Päivittäisohjaus ja ohjeet tulevat Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta.


Hälytystehtävien hoitamisesta huolehtii hälytysosasto. Tukitoiminnoissa on apuna naisosasto,reserviosasto ja veteraaniosasto. Nuoriso-osaston tärkeä tehtävä on antaa mielekästä tekemistä palokuntatoiminnan muodossa, luoda tietoisuutta ja osaamista turvallisuusasioissa, ja luoda jatkuvuutta palokuntatoiminnalle.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT